Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza i prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024

Free Sample Infographic

Industry Report

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza i prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024

This product is also available in English

Raport jest wyczerpującym źródłem informacji o rynku pokryć dachowych w Polsce w podziale na: dachy spadziste i dachy płaskie.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku

W raporcie zaprezentowane zostały wyniki kolejnej edycji autorskiego badania rynku pokryć dachowych w Polsce, w którym udział wzięły firmy zajmujące się montażem pokryć dachowych. Efektem badania jest m.in. diagnoza struktury rynku, stosowanych technologii, znajomości i oceny marek pokryć dachowych oraz najnowszych trendów materiałowych. Raport przedstawia aktualną wielkość i strukturę rynku pokryć dachowych i przedstawia perspektywy jego rozwoju do roku 2024.


Jakie informacje zawiera raport?

 • Wielkość i wartość rynku ogółem oraz jego głównych segmentów.
 • Analiza rynku pokryć dachowych ze względu na rodzaj dachu: dachy płaskie i dachy strome.
 • Segmentacja rynku ze względu na rodzaj pokryć dachowych: ceramiczne, cementowe, bitumiczne, z blachy oraz inne.
 • Analiza zastosowania pokryć dachowych według typu budynku: budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe.
 • Prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024.
 • Udziały rynkowe wiodących producentów akcesoriów dachowych (okna dachowe, rynny, itp.).
 • Analiza najważniejszych trendów produktowych.
 • Struktura rynku według głównych producentów w kategoriach: pokrycia dachowe ceramiczne i cementowe, metalowe i bitumiczne.
 • Informacje o zmianach w prawie, które mają wpływ na rynek pokryć dachowych w Polsce.
Dlaczego warto

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy.
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach.
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce.
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
Kto kupuje

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci i dystrybutorzy pokryć i akcesoriów dachowych
 • Producenci materiałów powiązanych z rynkiem pokryć dachowych (okna dachowe, rynny, mocowania, termoizolacje, farby zewnętrzne, blachy, kominy, membrany)
 • Zagraniczni producenci pokryć dachowych inwestujący bądź zamierzający zainwestować w Polsce
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Instytucje rządowe
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Publication date: July 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza i prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.