Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza i prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza i prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza i prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Building materials
Zakres: Poland

Raport jest wyczerpującym źródłem informacji o rynku pokryć dachowych w Polsce w podziale na: dachy spadziste i dachy płaskie.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wielkość i wartość rynku ogółem oraz jego głównych segmentów.
 • Analiza rynku pokryć dachowych ze względu na rodzaj dachu: dachy płaskie i dachy strome.
 • Segmentacja rynku ze względu na rodzaj pokryć dachowych: ceramiczne, cementowe, bitumiczne, z blachy oraz inne.
 • Analiza zastosowania pokryć dachowych według typu budynku: budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe.
 • Prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024.
 • Udziały rynkowe wiodących producentów akcesoriów dachowych (okna dachowe, rynny, itp.).
 • Analiza najważniejszych trendów produktowych.
 • Struktura rynku według głównych producentów w kategoriach: pokrycia dachowe ceramiczne i cementowe, metalowe i bitumiczne.
 • Informacje o zmianach w prawie, które mają wpływ na rynek pokryć dachowych w Polsce.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy.
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach.
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce.
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci i dystrybutorzy pokryć i akcesoriów dachowych
 • Producenci materiałów powiązanych z rynkiem pokryć dachowych (okna dachowe, rynny, mocowania, termoizolacje, farby zewnętrzne, blachy, kominy, membrany)
 • Zagraniczni producenci pokryć dachowych inwestujący bądź zamierzający zainwestować w Polsce
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Instytucje rządowe
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Udział przychodów firm dekarskich generowanych przez prace związane z danym rodzajem dachów w Polsce, w podziale na liczbę pracowników i głównego zleceniodawcę (%), IV 2019
 • Typy prac remontowo-budowlanych realizowanych przez firmy dekarskie w Polsce (%), IV 2019
Inne wersje: English
Sektor: Building materials
Zakres: Poland

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza i prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.