Rynek HoReCa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek HoReCa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Rynek HoReCa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: HoReCa
Zakres: Poland

Wyjątkowa, 10 edycja flagowego raportu PMR jest kompleksowym obrazem rynku HoReCa z poziomu zarówno klienta, jak i firm gastronomicznych. Raport nie tylko obejmuje dane dotyczące jego wartości, najważniejszych segmentów oraz udziałów rynkowych kluczowych graczy, ale zawiera także analizę najważniejszych trendów zarówno całego rynku gastronomicznego, jaki i jego najważniejszych segmentów.

Pierwszy raz, w tej edycji raportu, badanie uwzględnia szczegółowe lokalizacje, tj.: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, aglomeracja śląska (identyfikowana jako Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze i Bytom), Łódź i Lublin.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Scenariusze rozwoju rynku gastronomicznego do 2023 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Wartość sprzedaży poszczególnych segmentów Ho, Re i Ca jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe w latach 2013-2023
 • Podział segmentów Re na handel sieciowy i nie sieciowy według wartości sprzedaży i liczby placówek z prognozą do 2023 r.
 • Profil konsumenta wraz z jego segmentacja opracowany w oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski
 • Najważniejsze trendy na rynku wraz z prognozami ich rozwoju
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku HoReCa w Polsce
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku gastronomicznym w Polsce
 • Analiza najważniejszych grup asortymentowych w tym miejsca ich zakupu przez firmy gastronomiczne w podziale na główne segmenty rynku
 • Analiza kosztów działalności i wydatków na produkty spożywcze firm gastronomicznych
 • Ranking największych sieci, firm cateringowych i grup hotelowych na rynku HoReCa w Polsce według przychodów, czy liczby posiadanych placówek
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2018-2023 oraz prognozą najważniejszych wskaźników ekonomicznych do 2023 roku
 • Wartość rynku
 • Przychody sieci
 • Wartość segmentów i podsegmentów
 • Liczba punktów głównych sieci
 • Łączny udział największych graczy
 • Segmenty ujęte w raporcie: Ho (gastronoia hotelowa), Re (segment restauracyjny) i Ca (catering) jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe
 • Opis najnowszych i najważniejszych trendów występujących na rynku.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku HoReCa, a także wszystkich jego segmentach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i segmentów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2023 r .
 • Unikalny profil konsumenta na podstawie badania na reprezentatywnej grupie 1 000 respondentów wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe
 • Szczegółowa analiza wybranych grup asortymentowych
 • Unikalne spojrzenie na rynek z poziomu firm gastronomicznych dający obraz ich sytuacji oraz wydatków
 • Kompleksowa analiza największych sieci gastronomicznych pokazująca obraz całego rynku i konkurencji na niej występującej
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • To już 10. edycja raportu PMR o rynku HoReCa
 • Raport powstał na podstawie spójnej metodologii PMR zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Sieci gastronomiczne
 • Firmy zarządzające franczyzami
 • Sieci hotelowe oraz firmy cateringowe
 • Hurtownie artykułów spożywczych
 • Dostawcy produktów spożywczych oraz usług i rozwiązań dla gastronomii
 • Producenci opakowań
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • Firmy planujące wejście na rynek gastronomiczny w Polsce
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o gastronomię
 • Firmy współpracujące z sieciami jak zarządzający galeriami handlowymi, firmy marketingowe
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).
 • Kadra menedżerska sieci handlowych.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Sposób kategoryzowania badanych lokali gastronomicznych, styczeń 2018
 • Liczba wywiadów zrealizowanych w danej warstwie, styczeń 2018
Inne wersje: English
Sektor: HoReCa
Zakres: Poland

Rynek HoReCa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.