Rynek HoReCa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Free Sample Infographic

Industry Report

Rynek HoReCa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Wyjątkowa, 10 edycja flagowego raportu PMR jest kompleksowym obrazem rynku HoReCa z poziomu zarówno klienta, jak i firm gastronomicznych. Raport nie tylko obejmuje dane dotyczące jego wartości, najważniejszych segmentów oraz udziałów rynkowych kluczowych graczy, ale zawiera także analizę najważniejszych trendów zarówno całego rynku gastronomicznego, jaki i jego najważniejszych segmentów.

Pierwszy raz, w tej edycji raportu, badanie uwzględnia szczegółowe lokalizacje, tj.: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, aglomeracja śląska (identyfikowana jako Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze i Bytom), Łódź i Lublin.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Sector: HoReCa
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku

Zaprezentowane w tym raporcie trendy, oprócz specyficznych dla branży, obejmują także analizę wpływu ostatnich zmian i ekspansji graczy, planowanych zmian prawnych, w tym zakazu handlu w niedzielę i programu Rodzina 500+. Analiza trendów pozwoli nie tylko na ocenę, jaki wpływ ma dane zjawisko na rynek obecnie, ale także jak sytuacja kształtować się w perspektywie pięciu lat.

Czytelnicy będą mieli dostęp do kilkudziesięciu prognozowanych wskaźników oraz obszernych analiz i komentarzy eksperckich, które powstały nie tylko na podstawie obserwacji polskiego rynku, ale także oceny sytuacji i trendów na innych rynkach Europy i Świata. Warto zaznaczyć, że raport jest wsparty przez reprezentatywne badanie na 1000 konsumentów w Polsce, a także na 600 firmach gastronomicznych.

Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian.

Dodatkowo do tego raportu dołączane jest streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami / grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.


Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Scenariusze rozwoju rynku gastronomicznego do 2023 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Wartość sprzedaży poszczególnych segmentów Ho, Re i Ca jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe w latach 2013-2023
 • Podział segmentów Re na handel sieciowy i nie sieciowy według wartości sprzedaży i liczby placówek z prognozą do 2023 r.
 • Profil konsumenta wraz z jego segmentacja opracowany w oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski
 • Najważniejsze trendy na rynku wraz z prognozami ich rozwoju
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku HoReCa w Polsce
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku gastronomicznym w Polsce
 • Analiza najważniejszych grup asortymentowych w tym miejsca ich zakupu przez firmy gastronomiczne w podziale na główne segmenty rynku
 • Analiza kosztów działalności i wydatków na produkty spożywcze firm gastronomicznych
 • Ranking największych sieci, firm cateringowych i grup hotelowych na rynku HoReCa w Polsce według przychodów, czy liczby posiadanych placówek
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2018-2023 oraz prognozą najważniejszych wskaźników ekonomicznych do 2023 roku
 • Wartość rynku
 • Przychody sieci
 • Wartość segmentów i podsegmentów
 • Liczba punktów głównych sieci
 • Łączny udział największych graczy
 • Segmenty ujęte w raporcie: Ho (gastronoia hotelowa), Re (segment restauracyjny) i Ca (catering) jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe
 • Opis najnowszych i najważniejszych trendów występujących na rynku.
Dlaczego warto

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku HoReCa, a także wszystkich jego segmentach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i segmentów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2023 r .
 • Unikalny profil konsumenta na podstawie badania na reprezentatywnej grupie 1 000 respondentów wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe
 • Szczegółowa analiza wybranych grup asortymentowych
 • Unikalne spojrzenie na rynek z poziomu firm gastronomicznych dający obraz ich sytuacji oraz wydatków
 • Kompleksowa analiza największych sieci gastronomicznych pokazująca obraz całego rynku i konkurencji na niej występującej
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • To już 10. edycja raportu PMR o rynku HoReCa
 • Raport powstał na podstawie spójnej metodologii PMR zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami.
Kto kupuje

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Sieci gastronomiczne
 • Firmy zarządzające franczyzami
 • Sieci hotelowe oraz firmy cateringowe
 • Hurtownie artykułów spożywczych
 • Dostawcy produktów spożywczych oraz usług i rozwiązań dla gastronomii
 • Producenci opakowań
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • Firmy planujące wejście na rynek gastronomiczny w Polsce
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o gastronomię
 • Firmy współpracujące z sieciami jak zarządzający galeriami handlowymi, firmy marketingowe
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).
 • Kadra menedżerska sieci handlowych.

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek HoReCa w Polsce 2018 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek HoReCa w Polsce 2018 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Sector: HoReCa
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek HoReCa w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek HoReCa w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.