Raport branżowy

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Chmura obliczeniowa
Zakres: Polska

Raport ,,Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2023” to wymiarowanie rynku chmury w podziale na struktury i rynki szczegółowe. Przedstawia najważniejsze dane i trendy na analizowanym rynku, w oparciu o autorskie badanie B2B strony popytowej (600 firm w podziale na wielkość i branże). Poszczególne segmenty rynku analizowane są również w kontekście sytuacji makroekonomicznej, a na podstawie tych analiz stworzone zostały prognozy rozwoju do roku 2028.

Raport zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na główne modele chmury: 

 • IaaS,
 • PaaS
 • SaaS, 
 • chmurę publiczną,
 • chmurę prywatną. 

Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i badaniami własnymi B2B PMR. W raporcie można znaleźć profile dostawców obecnych na krajowym rynku chmury, zarówno po stronie dostawców rozwiązań, aplikacji, jak również firm wdrożeniowych wyspecjalizowanych w migracji i utrzymaniu środowisk chmurowych.

Raport zawiera dwa dodatkowe narzędzia:

 • streszczenie menadżerskie w formie prezentacji PowerPoint,
 • bazę statystyk z raportu (plik Excel).
Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze do 2028 r., a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej.
 • Budżety i struktura wydatków na rozwiązania chmurowe i prognozy z podziałem na duże, średnie, małe i mikro firmy, jak również podmioty i instytucje sektora publicznego oraz branże i główne sektory gospodarki.
 • Cenniki i benchmarki cen usług IaaS dostawców międzynarodowych i krajowych.
 • Profile czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na;
  • dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS),
  • producentów oprogramowania (SaaS),
  • a także integratorów i firmy wdrożeniowe.
 • Najważniejsze wydarzenia, trendy, oferty i strategie na rynku cloud computing w Polsce
 • Analiza strony popytowej i potencjały rynku w oparciu o badania PMR.
 • Kompleksowe porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, analiza SWOT, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.

 

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Ile warty jest rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce?
 • Jakie są dominujące trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Jak nowe technologie zmieniają rynek przetwarzania danych w chmurze?
 • Jakie regulacje prawne wpływają na rynek przetwarzania danych w chmurze?
 • Jakie segment rynku przetwarzania danych w chmurze rozwijają się najszybciej?
 • Ile warte są rynki szczegółowe rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Z których rodzajów chmury obliczeniowej korzystają firmy w Polsce?
 • Jakie są perspektywy rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Jak wygląda konkurencja na tym rynku i jakie są mocne strony poszczególnych dostawców na rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Jak kształtują się ceny usług chmury publicznej na rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • W jaki sposób wojna w Ukrainie wpływa na rynek przetwarzania danych w chmurze?
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Dyrektorzy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju, pochodzący z firm takich jak:

 • dostawcy usług cloud computing oferujący rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS),
 • operatorzy centrów danych,
 • firmy hostingowe,
 • dostawcy usług IT,
 • producenci oprogramowania,
 • firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze,
 • inwestorzy i dostawcy usług finansowych,
 • stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce Struktura rynku Struktura pionowa – odbiorcy Struktura pozioma – modele Analiza SWOT Regulacje prawne w obszarze chmury obliczeniowej Sektor publiczny Europejska strategia w zakresie danych Sektor finansowy Ochrona zdrowia i sektor medyczny Energetyka Regulacje prawne w trakcie pandemii COVID-19 Wyniki badań PMR w obszarze cloud computingu Główne trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce Poziom cen usług chmury publicznej (IaaS) Prognozy rozwoju rynku w latach 2023-2028 Trendy, prognozy i porównania międzynarodowe Prognozy rozwoju rynku cloud computing w Polsce Czynniki wpływające na rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Główne wnioski i rekomendacje związane z prezentowanymi prognozami
Wykresy i Tabele
 • Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2013-2022  
 • Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej i chmury prywatnej, 2013-2022  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Chmura obliczeniowa
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.