Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Free Sample

Industry Report

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 500

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Free Sample

Szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, która prezentuje dane i prognozy w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaS, chmurę publiczną i prywatną. Raport kładzie główny nacisk na rynek B2B.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2018
Other versions: English
Sector: IT
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku

Raport zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na branże. Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i autorskimi badaniami własnymi PMR.

W raporcie można znaleźć profile 30 najważniejszych dostawców usług świadczonych w chmurze obecnych na krajowym rynku – zarówno wyspecjalizowanych dostawców infrastruktury dostępnej w modelu zdalnym, jak i producentów oprogramowania i operatorów telekomunikacyjnych. 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2018-2023, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych - dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR, z podziałem na branże i sektory gospodarki
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek, analiza SWOT.

 

Dlaczego warto

Dlaczego warto kupić ten raport?

Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.
Kto kupuje

Kto skorzysta z tej analizy?

Wśród klientów tego raportu znajdują się specjaliści oraz kierownicy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju pochodzący z firm takich jak:

 • Dostawcy usług cloud computing oferujących rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS)
 • Operatorzy centrów danych
 • Firmy hostingowe
 • Dostawcy usług IT
 • Producenci oprogramowania
 • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze
 • Inwestorzy i dostawcy usług finansowych
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe
 • Specjaliści ds. doradztwa biznesowego i badań rynkowych.

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Publication date: September 2018
Other versions: English
Sector: IT
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.