Raport branżowy

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Farmacja i ochrona zdrowia
Zakres: Polska

Raport PMR szczegółowo opisuje obecną dynamikę rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz prognozy. Stworzono od podstaw zweryfikowaną bazę czynnych laboratoriów w kraju. Dodatkowo raport analizuje bieżące trendy rynku pod kątem zmian systemowych i prawnych. Co ważne dane na podstawie których powstał raport w 95% są pierwotne, pochodzące z badań własnych PMR.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rynku wraz z perspektywami rozwoju
 • Zweryfikowaną baza laboratoriów  w Polsce.
 • Ocenę wartości rynku usług laboratoryjnych, dynamika, struktura.
 • Profile pacjentów przeprowadzających badania laboratoryjne.
 • Ocenę rozpoznawalności marek sprzętu i odczynników.
 • Najbardziej perspektywiczne specjalizacje
 • Analiza rynku laboratoriów outsourcowanych.
 • Omówienie przeszłych i przyszłych trendów pod kątem zmian systemowych i aktów prawnych.
 • Liczba wykonywanych badań, również w podziale na pacjentów prywatnych i publicznych.
 • Wydatki na  badania laboratoryjne i źródła finansowania
 • Szanse i bariery rozwoju rynku okiem praktyków – laboratoriów.
 • Analiza nasycenia w podziale na województwa i największe miasta.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Jedyny taki raport w Polsce prezentujący dane wszystkich laboratoriów aktywnych w Polsce.
 • Unikalne dane, w 95% są to dane pierwotne, pochodzące z badań własnych PMR.
 • Zawiera szczegółową analizę rynku usług laboratoryjnych, dynamiki i struktury.
 • To wiarygodne kompendium wiedzy dotyczące analizy i tworzenia bazy klientów w zakresie sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej.
 • Szczegółowo opisuje formułowany budżet NFZ na kolejny rok oraz opracowywaną obecnie ustawę o diagnostyce laboratoryjnej.
 • Badanie B2B wśród kadry kierowniczej laboratoriów prywatnych i publicznych.
 • Badanie B2C.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Sieci laboratoriów
 • Producentów sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Publiczne i niepubliczne szpitale
 • Dostawców prywatnych usług medycznych
 • Banki
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce Uwarunkowania rynkowe COVID-19 Liczba diagnostów laboratoryjnych Wojna w Ukrainie – wpływ na polską gospodarkę Wielkość rynku i prognozy rozwoju PMR: liczba badań Definicja rynku Liczba wykonywanych badań i prognozy rozwoju PMR Struktura rynku Segment publiczny i prywatny Typ laboratorium Segment publiczny – liczba i rodzaje badań Liczba, struktura i najczęściej wykonywane badania – POZ Najczęściej wykonywane badania – AOS Najczęściej wykonywane badania – opieka szpitalna Najczęściej wykonywane badania – opieka psychiatryczna Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów Immunologia i immunochemia Diagnostyka (biologia) molekularna i cytogenetyka, badania genetyczne Biochemia kliniczna Hematologia i koagulologia Inne ciekawe segmenty diagnostyki laboratoryjnej Trendy długoterminowe
Wykresy i Tabele
 • Najważniejsze uwarunkowania rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, 2020-2027
 • Wpływ pandemii koronawirusa na rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, 2020-2022

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Farmacja i ochrona zdrowia
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.