Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

This product is also available in English

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Raport szczegółowo prezentuje aktualną sytuację na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, z uwzględnieniem wartości rynku w podziale na segment publiczny i prywatny, liczby i struktury własnościowej placówek, analizy nasycenia pod kątem województw i największych miast oraz outsourcingu badań laboratoryjnych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce z podziałem na segment publiczny i prywatny
 • Najważniejsze przeszłe i przyszłe trendy rynkowe, w tym polityka państwa w odniesieniu do sektora badań laboratoryjnych
 • Liczba przeprowadzanych w Polsce badań laboratoryjnych
 • Liczba aktywnych laboratoriów diagnostycznych w Polsce, z podziałem na województwa, miasta, formę własności
 • Liczba laboratoriów prowadzonych na zasadzie outsourcingu w Polsce, odsetek szpitali posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (w podziale na województwa i liczbę łóżek w szpitalu), z uwzględnieniem osobno szpitali publicznych i niepublicznych
 • Profile największych sieci laboratoriów diagnostycznych – struktura, liczba laboratoriów i punktów pobrań w podziale na województwa, wykaz laboratoriów outsourcingowych, wyniki finansowe
 • Prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród laboratoriów w Polsce
 • Prezentacja wyników badania konsumenckiego dotyczącego badań laboratoryjnych
 • Uzupełnieniem raportu jest produkt „Baza laboratoriów diagnostycznych w Polsce 2018”, która zawiera dane teleadresowe wszystkich aktywnych laboratoriów działających na rynku polskim.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.
 • Analiza konkurencji
 • Analiza i tworzenie bazy klientów w zakresie sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług, w tym uruchamianie laboratoriów w nowych lokalizacjach
 • Rozpoczęcie działalności na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze prywatnej opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Sieci laboratoriów
 • Producenci sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Publiczne i niepubliczne szpitale
 • Dostawcy prywatnych usług medycznych
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług reklamowych, konsultingowych, badawczych i analitycznych dla branży medycznej
 • Banki
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Struktura próby laboratoriów w badaniu PMR, 2018
 • Podstawowe dane dotyczące laboratoriów szpitalnych w Polsce, luty 2018

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.