Industry Report

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

This product is also available in English

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Poland

11. edycja unikatowej analizy rynku artykułów DIY w Polsce, zawierająca kluczowe dane na temat rozwoju sektora artykułów remontowo-budowlanych w podziale na główne kanały dystrybucji wraz z prognozą rozwoju rynku i kanałów na lata 2023-2028.

Raport przedstawia kompleksową charakterystykę rynku artykułów DIY w świetle głównych czynników na niego oddziaływujących, w tym wojny w Ukrainie, czynników makroekonomicznych (m.in. inflacji i dochodu rozporządzalnego), a także czynników popytowo-podażowych (m.in. dostępności kredytów hipotecznych oraz liczby mieszkań i domów oddanych do użytkowania).

W publikacja zaprezentowane zostały również wartości poszczególnych kategorii artykułów remontowo-budowlanych, zachowania konsumentów oraz lokalizacje sklepów sieciowych DIY (mapa handlu).

Uzupełnieniem analizy jest prezentacja wyników badania konsumenckiego, przeprowadzonego przez PMR specjalnie na potrzeby tego raportu. Zakres badania dotyczył m.in. zrealizowanych i planowanych przez Polaków remontów i ich zakresu, średniego kosztu zrealizowanego i planowanego remontu, ścieżki zakupowej artykułów remontowo-budowlanych czy też najczęściej wybieranych usług dodatkowych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku artykułów DIY w Polsce w latach 2019-2022, wraz z prognozą rozwoju na lata 2023-2028, w podziale na sprzedaż detaliczną i instytucjonalną
 • Analiza trendów i czynników wpływających na rynek DIY w Polsce, w tym wojna w Ukraine, czynniki makroekonomiczne i demograficzne, czynniki popytowe, czynniki podażowe
 • Wartość poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku artykułów DIY w Polsce w latach 2019-2022, wraz z prognozą rozwoju na lata 2022-2027, w podziale na sieci DIY, sklepy niezależne, sklepy spożywcze wielkopowierzchniowe, internet, pozostałe kanały
 • Ranking i profile kluczowych graczy na rynku artykułów DIY w latach 2018-2022
 • Wartość i udziały w rynku artykułów DIY w 2022 r. poszczególnych segmentów produktowych, w tym artykuły wykończeniowe, sprzęt ogrodowy i zieleń, artykuły budowlane, artykuły instalacyjne, narzędzia i elektronarzędzia
 • Profil kupującego artykuły DIY w Polsce oraz segmentacja konsumencka pod względem potencjału zakupowego
 • Analiza lokalizacji sklepów sieciowych
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Stanowi kompleksową analizę rynku artykułów DIY, obejmuje wszystkie kanały dystrybucji produktów DIY wraz z prognozami rozwoju na lata 2023-2028
 • Zawiera prognozy rozwoju rynku artykułów DIY uwzględniające wpływ wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen artykułów remontowo-budowlanych, prognozy przedstawione są w ujęciu nominalnym i realnym
 • Zbiera i analizuje szereg wskaźników makroekonomicznych, popytowych i podażowych mających wpływ na rynek DIY w Polsce
 • Pokazuje potencjał rozwoju rynku DIY w świetle segmentacji konsumenckiej oraz planowanych przez Polaków remontów
 • Zawiera wartość sprzedaży internetowej artykułów DIY wraz z prognozą rozwoju na lata 2023-2028, analizuje zarówno e-sklepy jak i platformy handlowe oraz prezentuje estymowane przychody największych graczy w kanale
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące:

 • Sieci marketów budowlanych (sklepów DIY)
 • Sieci specjalistyczne (np. narzędziowe, z podłogami, ogrodnicze)
 • Sieci spożywcze, które posiadają w ofercie artykuły DIY (hipermarkety i dyskonty)
 • Dyskonty niespożywcze
 • Producentów artykułów wykończeniowych
 • Dystrybutorów i importerów artykułów wykończeniowych
 • Dostawców rozwiązań technicznych dla sklepów
 • Fundusze inwestycyjne, banki, instytucje finansowe
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Wartość rynku artykułów remontowo-budowlanych w latach 2019-2022 oraz prognoza PMR na lata 2023-2028 Detaliczny rynek artykułów remontowo-budowlanych Instytucjonalny rynek artykułów remontowo-budowlanych
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: Wartość (mln zł) i dynamika (%) całkowitego rynku artykułów DIY w Polsce, 2019-2028  
 • CAGR na całkowitym rynku artykułów DIY w Polsce (%), 2017-2022 i 2023-2028  

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.