Raport branżowy

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Polska

12. edycja unikatowej analizy rynku artykułów DIY w Polsce, zawierająca kluczowe dane na temat rozwoju sektora artykułów remontowo-budowlanych w podziale na główne kanały dystrybucji wraz z prognozą rozwoju rynku i kanałów na lata 2024-2029.

Raport przedstawia kompleksową charakterystykę rynku artykułów DIY w świetle głównych czynników na niego oddziaływujących, w tym wojny w Ukrainie, czynników makroekonomicznych (m.in. inflacji i dochodu rozporządzalnego), a także czynników popytowo-podażowych (m.in. dostępności kredytów hipotecznych oraz liczby mieszkań i domów oddanych do użytkowania).

W publikacja zaprezentowane zostały również wartości poszczególnych kategorii artykułów remontowo-budowlanych, zachowania konsumentów oraz lokalizacje sklepów sieciowych DIY (mapa handlu).

Uzupełnieniem analizy jest prezentacja wyników badania konsumenckiego, przeprowadzonego przez PMR specjalnie na potrzeby tego raportu. Zakres badania dotyczył m.in. zrealizowanych i planowanych przez Polaków remontów i ich zakresu, średniego kosztu zrealizowanego i planowanego remontu, ścieżki zakupowej artykułów remontowo-budowlanych czy też najczęściej wybieranych usług dodatkowych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku artykułów DIY w Polsce w latach 2020-2023, wraz z prognozą rozwoju na lata 2024-2029, w podziale na sprzedaż detaliczną i instytucjonalną
 • Analiza trendów i czynników wpływających na rynek DIY w Polsce, w tym czynniki makroekonomiczne i demograficzne, czynniki popytowe, czynniki podażowe
 • Wartość poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku artykułów DIY w Polsce w latach 2020-2023, wraz z prognozą rozwoju na lata 2024-2029, w podziale na sieci DIY, sklepy niezależne, sklepy spożywcze wielkopowierzchniowe, internet, pozostałe kanały
 • Ranking i profile kluczowych graczy na rynku artykułów DIY 
 • Wartość i udziały w rynku artykułów DIY w 2023 r. poszczególnych segmentów produktowych, w tym artykuły wykończeniowe, sprzęt ogrodowy i zieleń, artykuły budowlane, artykuły instalacyjne, narzędzia i elektronarzędzia
 • Profil kupującego artykuły DIY w Polsce oraz segmentacja konsumencka pod względem potencjału zakupowego
 • Analiza lokalizacji sklepów sieciowych
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Stanowi kompleksową analizę rynku artykułów DIY, obejmuje wszystkie kanały dystrybucji produktów DIY wraz z prognozami rozwoju na lata 2024-2029
 • Zawiera prognozy rozwoju rynku artykułów DIY uwzględniające wpływ wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen artykułów remontowo-budowlanych, prognozy przedstawione są w ujęciu nominalnym i realnym
 • Zbiera i analizuje szereg wskaźników makroekonomicznych, popytowych i podażowych mających wpływ na rynek DIY w Polsce
 • Pokazuje potencjał rozwoju rynku DIY w świetle segmentacji konsumenckiej oraz planowanych przez Polaków remontów
 • Zawiera wartość sprzedaży internetowej artykułów DIY wraz z prognozą rozwoju na lata 2024-2029, analizuje zarówno e-sklepy jak i platformy handlowe oraz prezentuje estymowane przychody największych graczy w kanale
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące:

 • Sieci marketów budowlanych (sklepów DIY)
 • Sieci specjalistyczne (np. narzędziowe, z podłogami, ogrodnicze)
 • Sieci spożywcze, które posiadają w ofercie artykuły DIY (hipermarkety i dyskonty)
 • Dyskonty niespożywcze
 • Producentów artykułów wykończeniowych
 • Dystrybutorów i importerów artykułów wykończeniowych
 • Dostawców rozwiązań technicznych dla sklepów
 • Fundusze inwestycyjne, banki, instytucje finansowe
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Wartość rynku artykułów remontowo-budowlanych w latach 2020-2023 i prognoza PMR na lata 2024-2029  Całkowity rynek artykułów remontowo-budowlanych  Detaliczny rynek artykułów remontowo-budowlanych  Instytucjonalny rynek artykułów remontowo-budowlanych  Scenariusze rozwoju rynku w latach 2024-2029 
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: Wartość (mln zł) i dynamika (%) całkowitego rynku artykułów DIY w Polsce, 2020-2029 
 • CAGR na całkowitym rynku artykułów DIY w Polsce (%), 2020-2023 i 2024-2029 

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.