Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Poland

Raport zawiera unikatowe dane o rynku DIY wraz z autorskimi prognozami aż do 2024 roku, w tym m.in. wartość całego rynku, a także w podziale na sprzedaż detaliczną i instytucjonalną.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość całego rynku DIY w Polsce wraz z autorską prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR, w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego.
 • Wartość głównych segmentów, czyli rynku instytucjonalnego i detalicznego wraz z prognozą do 2024.
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2024 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość, przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków.
 • Prezentacja kluczowych trendów, w tym m.in. konsolidacja rynku, rosnąca popularność zakupów przez Internet, rozszerzanie oferty marketów budowlanych.
 • Udział oraz wartość poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku wraz z prognozą do 2024 roku.
 • Prezentacja wyników badania konsumenckiego dotyczącego zakupów i planów zakupowych Polaków dla produktów DIY, przeprowadzony na zlecenie PMR.
 • Prezentacja wyników badania przeprowadzonego na firmach remontowych, dotyczącego zwyczajów Polaków przy przeprowadzaniu prac budowlanych i remontowych, oceny rozwiązań w sklepach pod kątem potrzeb klientów profesjonalnych.
 • Dane o sprzedaży i udziale w rynku dla najważniejszych graczy na rynku DIY w Polsce.
 • Informacje o liczbie sklepów dla sieci DIY i ich planowanej ekspansji.
 • Profile największych graczy na rynku, zawierające informacje o ich planach i strategiach, o powierzchni i wyglądzie sklepów, a także informacje o lokalizacji wszystkich sklepów należących do danej sieci.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport zawiera całościowy obraz rynku DIY w Polsce i wszystkich jego kanałów, pozwalający na ocenę dalszego rozwoju rynku, czy potencjalnych przejęć.
 • Autorskie, 5-letnie prognozy rynku, segmentów i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych, pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży.
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2024r.
 • Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego zakupów i planów zakupowych, wspomogą zweryfikowanie planów sprzedażowych na najbliższy okres, a także decyzję, co do intensyfikacji działań marketingowych.
 • Wyniki badania przeprowadzonego na firmach, pozwolą zobaczyć perspektywę klientów profesjonalnych oraz ich oczekiwania względem sklepu.
 • Raport będzie przydatnym narzędziem w procesie tworzenia strategii sprzedaży oraz analizy konkurencji na rynku, a także budżetowania oraz planowania przyszłych inwestycji.
 • Umożliwia dokonanie analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Sieci marketów z asortymentem DIY
 • Producenci i dystrybutorzy artykułów DIY
 • Firmy zainteresowane wprowadzeniem swojego produktu na rynek
 • Sklepy internetowe z ofertą artykułów DIY
 • Hurtownie i składy budowlane
 • Sklepy spożywcze posiadające w ofercie asortyment DIY
 • Sklepy meblowe i dyskonty niespożywcze posiadające w ofercie asortyment DIY
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: DIY
Zakres: Poland

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.