Raport branżowy

Rynek centrów danych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek centrów danych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Centra danych
Zakres: Polska

W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośrednie wizyty przeprowadzone w 30 czołowych komercyjnych centrach przetwarzania danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami największych, komercyjnych dostawców usług, można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów oraz skalę inwestycji dokonanych przez dostawców usług w ostatnich latach, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów.

Raport uwzględnia wpływ regulacji unijnych na efektywność energetyczną oraz znaczenie ESG i zielonej energii w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Obejmuje dane z lat 2012-2023 oraz prognozy na lata 2024-2029, w tym wartości rynku, strukturę segmentów, ceny energii i wskaźniki makroekonomiczne. Raport dostarcza kluczowych informacji dla firm planujących inwestycje w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wymiarowanie rynku na trzy sposoby: w rozumieniu metrów kwadratowych powierzchni całkowitej i netto IT, mocy dostępnej dla klientów (MW), wydatków na usługi oferowane w centrach danych.
 • Struktura geograficzna rynku z podziałem na poszczególne miasta Polski.
 • Kompleksowe omówienie działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.
 • Stopień zajęcia obiektów i wskaźniki rynkowe (np. średnia gęstość zasilania na szafę, PUE).
 • Szczegółowe profile dostawców świadczących usługi data centrowe w Polsce, zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji poszczególnych elementów infrastruktury i klimatyzacji.
 • Informacje o  usługach kolokacji, hostingu, chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw na polskim rynku centrów danych.
 • Analiza poszczególnych dostawców usług data centrowych, ich mocnych i słabych stron oraz planów rozwoju.
 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych.
 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja (zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack, jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych.
 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce.
 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2024-2029
 • Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje istniejących centrów danych w kolejnych latach.
 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Kompleksowa analiza prezentująca dane o rynku centrów danych w oparciu o bezpośrednie spotkania i kontakt z uczestnikami rynku.
 • Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskano bardzo obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w CPD oraz plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.
 • Przegląd najważniejszych inwestycji w kraju - w szczególności na rynku warszawskim, jak również w pozostałych rejonach Polski. P
 • W raporcie obok prognoz poruszono także temat rozwoju usług chmurowych, które wpływają na zwiększenie zasobów infrastrukturalnych w Polsce (zupełnie nowe obiekty, ale również rozbudowa istniejących). Rozwój w oparciu o lokalne CPD – najnowszy region Google Cloud, czy rozpoczęte inwestycje i zapowiedzi otwarcia regionu chmurowego w Polsce przez Microsoft (model hybrydowy – współpraca z zewnętrznym partnerem i równolegle budowa własnego ośrodka).
 • Jest to najbardziej wiarygodne i profesjonalne kompendium wiedzy dotyczące działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Firmy prowadzące centra danych;
 • Dostawców usług cloud computing i hostingowych;
 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku;
 • Parki technologiczne;
 • Operatorów centrów danych;
 • Inwestorów rozważających wejście na rynek polski;
 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów;
 • Operatorów telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych;
 • Dystrybutorów produktów i usług ICT;
 • Przedsiębiorstwa rozważające korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce;
 • Dużych biur nieruchomości;
 • Firm konsultingowych i doradców inwestycyjnych przy transakcjach fuzji i przejęć;
 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza rynku centrów przetwarzania danych Wartość i dynamika rynku CPD Wydarzenia, inwestycje i trendy na rynku CPD Wydarzenia i inwestycje Trendy Podaż powierzchni serwerowej na rynku CPD Podaż mocy na rynku CPD Przydział mocy i stopień zajęcia obiektów Struktura geograficzna i wielkość CPD Model biznesowy i typy usług oferowanych na rynku CPD   Ceny na rynku CPD i polityka rabatowa dostawców Kolokacja Serwery dedykowane i wirtualne Ceny energii Czynniki, które będą wpływały na ceny energii w Polsce Wykorzystanie zasobów centrów danych – strona popytowa Prognozy rozwoju rynku CPD w latach 2024-2029 Najważniejsze inwestycje na rynku CPD w latach 2024-2029 Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym Czynniki wzrostu i potencjał rynku Czynniki regulacyjne Rozwój rynku hurtowego – hyperscallerzy Główne trendy i sytuacja na rynku CPD w skali globalnej
Wykresy i Tabele
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2013-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2013-2023

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Centra danych
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.